22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
67,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
33,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
165,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες