35,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
33,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
44,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
75,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
199,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
39,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
39,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
40,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,3 Παράδοση 4-8 ημέρες