35,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
33,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
54,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
75,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
56,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
165,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
52,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
41,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
62,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,2 Παράδοση 4-8 ημέρες