22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
39,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
33,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
35,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
42,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
147,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
153,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
27,7 Παράδοση 4-8 ημέρες