22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
33,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
67,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
39,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,7 Παράδοση 4-8 ημέρες