35,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
33,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
54,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
75,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
199,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
40,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
41,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
28,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,6 Παράδοση 4-8 ημέρες