22,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,2 Παράδοση 4-8 ημέρες