12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,6 Παράδοση 4-8 ημέρες