13,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες