52,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
58,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
74,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
92,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
56,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
84,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
88,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
90,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
88,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
88,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
110,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
35,2 Παράδοση 4-8 ημέρες