18,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
79,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
110,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
35,2 Παράδοση 4-8 ημέρες