31,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
35,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,4 Παράδοση 4-8 ημέρες