52,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
27,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
79,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
79,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
79,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
120,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
35,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
26,4 Παράδοση 4-8 ημέρες