3,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,4 Παράδοση 4-8 ημέρες