7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες