7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες