184,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
274,0 Παράδοση 4-8 ημέρες