86,0 Στο κατάστημα
40,0 Στο κατάστημα
95,0 Στο κατάστημα
52,0 Στο κατάστημα
80,0 Στο κατάστημα
56,0 Στο κατάστημα
154,0 Στο κατάστημα