23,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
39,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,4 Παράδοση 1-3 ημέρες