15,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
39,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,4 Παράδοση 1-3 ημέρες