6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
36,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
32,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
67,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
55,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
241,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,1 Παράδοση 4-8 ημέρες