84,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
462,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
740,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
576,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
664,6 Παράδοση 4-8 ημέρες