110,0 Στο κατάστημα
53,4 Στο κατάστημα
29,8 Στο κατάστημα
56,0 Στο κατάστημα
64,0 Στο κατάστημα
104,0 Στο κατάστημα
290,0 Στο κατάστημα
96,0 Στο κατάστημα
170,0 Στο κατάστημα
68,0 Στο κατάστημα
94,0 Στο κατάστημα
195,6 Στο κατάστημα
156,0 Στο κατάστημα
86,0 Στο κατάστημα
138,0 Στο κατάστημα
72,0 Στο κατάστημα
198,0 Στο κατάστημα
37,4 Στο κατάστημα
42,0 Στο κατάστημα
110,0 Στο κατάστημα
58,0 Άμεσα