17,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
96,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
74,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
68,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
110,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
74,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
46,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
156,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
86,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
138,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
198,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
49,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
72,0 Παράδοση 1-3 ημέρες