30,5 Στο κατάστημα
22,1 Στο κατάστημα
29,4 Στο κατάστημα