37,32  Παράδοση 1-3 ημέρες
27,75  Παράδοση 1-3 ημέρες
59,55  Παράδοση 1-3 ημέρες
97,71  Παράδοση 1-3 ημέρες
88,65  Παράδοση 1-3 ημέρες
23,13  Παράδοση 1-3 ημέρες
23,13  Παράδοση 1-3 ημέρες
25,92  Παράδοση 1-3 ημέρες
25,92  Παράδοση 1-3 ημέρες
29,40  Παράδοση 1-3 ημέρες
22,05  Παράδοση 1-3 ημέρες
32,55  Παράδοση 1-3 ημέρες
22,05  Παράδοση 1-3 ημέρες
42,00  Παράδοση 1-3 ημέρες
29,40  Παράδοση 1-3 ημέρες
15,12  Παράδοση 1-3 ημέρες
19,53  Παράδοση 1-3 ημέρες
67,20  Παράδοση 1-3 ημέρες
51,45  Παράδοση 1-3 ημέρες
9,24  Παράδοση 1-3 ημέρες
90,30  Παράδοση 1-3 ημέρες
63,00  Παράδοση 1-3 ημέρες
8,19  Παράδοση 1-3 ημέρες
18,06  Παράδοση 1-3 ημέρες
8,82  Παράδοση 1-3 ημέρες
7,56  Παράδοση 1-3 ημέρες
19,32  Παράδοση 1-3 ημέρες
28,35  Παράδοση 1-3 ημέρες
18,48  Παράδοση 1-3 ημέρες
17,85  Παράδοση 1-3 ημέρες
24,15  Παράδοση 1-3 ημέρες
15,75  Παράδοση 1-3 ημέρες
27,30  Παράδοση 1-3 ημέρες
7,35  Παράδοση 1-3 ημέρες
79,80  Παράδοση 1-3 ημέρες