14,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
32,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
33,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
36,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
34,9 Παράδοση 1-3 ημέρες