37,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
59,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
37,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
97,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
88,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
124,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
108,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
90,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
67,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,1 Παράδοση 1-3 ημέρες