37,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
59,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
37,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
97,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
55,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
88,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
124,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
108,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
36,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,4 Παράδοση 1-3 ημέρες