6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες