31,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,8 Παράδοση 4-8 ημέρες