46,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
90,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
36,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
51,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
56,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
66,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
60,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
78,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
39,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,0 Παράδοση 1-3 ημέρες