126,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
58,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
49,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
49,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
64,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
66,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
56,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
124,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
144,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
39,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
49,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
68,2 Παράδοση 4-8 ημέρες