18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
37,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
30,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
58,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
75,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
63,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
67,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
67,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
147,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
45,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
63,0 Παράδοση 4-8 ημέρες