207,2 Στο κατάστημα
70,4 Στο κατάστημα
13,7 Στο κατάστημα
18,9 Στο κατάστημα
16,6 Στο κατάστημα
23,7 Στο κατάστημα
28,0 Στο κατάστημα
8,2 Στο κατάστημα
46,2 Στο κατάστημα
15,0 Άμεσα
26,0 Στο κατάστημα
30,0 Στο κατάστημα
15,6 Στο κατάστημα
16,0 Στο κατάστημα
14,0 Στο κατάστημα
14,0 Στο κατάστημα
15,5 Στο κατάστημα