67,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
147,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,4 Παράδοση 1-3 ημέρες