70,0 Στο κατάστημα
146,0 Στο κατάστημα
68,0 Στο κατάστημα
31,0 Στο κατάστημα
76,8 Στο κατάστημα
72,0 Στο κατάστημα
150,0 Στο κατάστημα