12,81  Παράδοση 1-3 ημέρες
11,91  Παράδοση 1-3 ημέρες
7,77  Παράδοση 1-3 ημέρες
25,95  Παράδοση 1-3 ημέρες
13,77  Παράδοση 1-3 ημέρες
21,39  Παράδοση 1-3 ημέρες
8,97  Παράδοση 1-3 ημέρες
13,62  Παράδοση 1-3 ημέρες
19,68  Παράδοση 1-3 ημέρες
29,13  Παράδοση 1-3 ημέρες
6,87  Παράδοση 1-3 ημέρες
19,00  Παράδοση 1-3 ημέρες
26,67  Παράδοση 1-3 ημέρες
22,05  Παράδοση 1-3 ημέρες
6,09  Παράδοση 1-3 ημέρες
25,00  Παράδοση 1-3 ημέρες
39,06  Παράδοση 1-3 ημέρες
25,20  Παράδοση 1-3 ημέρες
46,20  Παράδοση 1-3 ημέρες
39,48  Παράδοση 1-3 ημέρες
38,85  Παράδοση 1-3 ημέρες