11,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
39,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
46,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,4 Παράδοση 1-3 ημέρες