5,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,2 Παράδοση 1-3 ημέρες