7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
36,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
54,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
74,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
46,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
49,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
72,0 Παράδοση 1-3 ημέρες