9,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
180,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
286,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
43,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
30,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,7 Παράδοση 1-3 ημέρες