9,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
180,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
286,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
286,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
122,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
55,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες